Cel

Animowanie środowiska organizacji i instytucji tworzących system wsparcia osób bezdomnych w Gdyni na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności, a także łagodzenia jego skutków.

Opis

W Gdyni istnieje wieloletnia tradycja współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób z kryzysie mieszkaniowym, w tym od lat pracownicy MOPS Gdynia są zaangażowani w działalność Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, które tworzy platformę współpracy dla całego województwa. U podstaw powyższego leży bowiem przekonanie, że jednym z najważniejszych zadań dla profesjonalnej pomocy osobom bezdomnym jest koordynacja działań i ścisła współpraca ze służbami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz tej grupy. Celem zwiększenia partycypacji partnerów społecznych w kształtowaniu lokalnych rozwiązań w dziedzinie bezdomności i formalizowania działań koalicji, od kwietnia 2019 roku Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizuje w formie powierzenia zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn. „GAMA – Gdyńska Animacja Międzysektorowej Aktywności podmiotów w obszarze bezdomności.”

Animowanie współpracy w ramach koalicji polega na włączaniu podmiotów (organizacji, instytucji) w proces tworzenia, wdrażania, oceniania i doskonalenia lokalnego systemu rozwiązywania problemu bezdomności, m.in. poprzez organizację regularnych spotkań służących rozwijaniu innowacyjnych form wsparcia społecznego, wymianie informacji o sposobach i narzędziach pracy oraz o bieżących sukcesach i problemach na polu bezdomności, a także poprzez udział w szkoleniach, wizytach studyjnych i konferencjach, wspólną lustrację miejsc pozaschroniskowych, czy też realizację regularnych badań socjodemograficznych wśród populacji osób bezdomnych.

Skład koalicji

Stałymi członkami koalicji współpracującymi już od kilku lat są przedstawiciele niżej wymienionych instytucji i organizacji:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
  • Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni
  • Gdyńskie Centrum Zdrowia
  • Stowarzyszenie „Alter-Ego”
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Gdyni
  • Centrum Integracji Społecznej w Gdyni/Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
  • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Na przełomie kilku lat funkcjonowania, w działania koalicji włączały się również inne podmioty i instytucje zainteresowane poruszaną problematyką spotkań m.in. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Laboratorium Innowacji Społecznych, Trójmiejski Bank Żywności.

Częstotliwość spotkań

Gdyńska koalicja „W obliczu bezdomności” odbywa średniorocznie 5 spotkań stacjonarnych, poświęconych wypracowywaniu konkretnych rozwiązań w obszarze problemowym. Ponadto, jej członkowie spotykają się regularnie, w zależności od bieżących potrzeb, przy realizacji konkretnych inicjatyw lub przedsięwzięć. W bieżącej pracy koalicja stawia na wzajemne poznanie się podmiotów tworzących gdyński system wsparcia, w tym celu organizowane spotkania odbywają się w różnych miejscach, świadczących usługi dla różnych grup docelowych. W codziennej pracy wszystkich tych instytucji bardzo ważny jest bezpośredni kontakt oraz znajomość ograniczeń np. proceduralnych, a wspólne spotkania koalicjantów mają im to za zadanie umożliwić.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close