Zespoły Interdyscyplinarne funkcjonują w Polsce w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gdyński Zespół Interdyscyplinarny działa od sierpnia 2010 roku i tworzy szeroką koalicję instytucji, organizacji i specjalistów, m.in. przedstawicieli policji, pomocy społecznej, straży miejskiej, wydziałów Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, kuratorów sądowych, placówek specjalistycznych, organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia, oświaty, prokuratury i żandarmerii wojskowej.

Podczas posiedzenia podsumowano pracę gdyńskiego zespołu w 2020 roku.

– Bez wątpienia wybuch pandemii miał wpływ również na naszą pracę, zwłaszcza w okresie tzw. pierwszej fali na początku 2020 roku – wyjaśnia Katarzyna Domagała, przewodnicząca gdyńskiego ZI. – Pojawiające się obostrzenia sanitarne, konieczność dostosowania się do nowych warunków organizacji pracy i przede wszystkim ograniczenie bezpośrednich kontaktów z osobami potrzebującymi naszego wsparcia, ale również koalicjantów między sobą wymagał od nas wszystkich dużej dozy elastyczności. Nie jest jednak tak, że ze względu na pandemię nasze działania zostały zawieszone. Jeśli jest taka potrzeba specjaliści pracujący z rodzinami uwikłanymi w przemoc monitorują sytuację w miejscu zamieszkania oraz fizycznie organizują spotkania grup roboczych, z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Bez wątpienia praca w czasie pandemii jest trudniejsza i w aspekcie kontaktów mocno ograniczona, ale według naszych danych nie sprawdził się na szczęście czarny scenariusz gwałtownego wzrostu zjawiska przemocy w gdyńskich rodzinach.

Zdjęcie: Na zdjęciu od lewej Wojciech Plichta, z-ca przewodniczącej ZI, Klaudia Głodowska, z-ca przewodniczącej ZI, Katarzyna Domagała, przewodnicząca ZI, Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni, Adrianna Janowicz, sekretarz ZI
Na zdjęciu od lewej Wojciech Plichta, z-ca przewodniczącej ZI, Klaudia Głodowska, z-ca przewodniczącej ZI, Katarzyna Domagała, przewodnicząca ZI, Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni, Adrianna Janowicz, sekretarz ZI//fot. archiwum MOPS

Dane statystyczne pokazują, że w roku 2020 zostało wszczętych 237 procedur Niebieskie Karty. Dla porównania w roku 2019 wszczęto ich 312. Najwięcej procedur NK niezmiennie, tak jak w latach ubiegłych, wszczynają policjanci.

Na posiedzeniu podsumowano zakończenie prac nad projektem nowego „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027”, który został przekazany do konsultacji społecznych.

– W przyjętej perspektywie programowej celem strategicznym jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska poprzez podniesienie jakości oraz dostępności oferowanego wsparcia i świadczonych usług, w tym szczególny nacisk położono na obszar działań prewencyjnych – dodaje Katarzyna Domagała. – Oczywiście realizacji zaplanowanych celów może przeszkodzić kluczowa bariera jaką jest pandemia COVID-19. Musimy zdawać sobie sprawę, że niewiadomą pozostaje dalszy przebieg pandemii i to jakie skutki przyniesie ona w wymiarze nie tylko gospodarczym, czy ekonomicznym, ale również społecznym.

Na posiedzeniu nie zabrakło również wzruszającej chwili. Za wieloletnią współpracę gorąco podziękowano odchodzącej niebawem na emeryturę Mirosławie Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni.

– Miałam to szczęście przez wiele lat pracować ze wspaniałymi ludźmi i przecierać szlaki w budowaniu gdyńskiego systemu niesienia pomocy mieszkańcom w tak bardzo wrażliwym obszarze jakim jest przemoc w rodzinie – podsumowała Mirosława Jezior. – Już od 2006 roku i pierwszej formalnej gdyńskiej koalicji służb w ramach programu „Wspólnie przeciw patologiom”, poprzez powstanie gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, miałam przekonanie, że razem tworzymy grupę specjalistów, którzy chcą realnie i skutecznie udzielać wsparcia tym, którzy go potrzebują. Bardzo dziękuję specjalistom z ZI oraz wszystkim koalicjantom za te wspólne lata i za to, że miałam okazję Was spotkać na swojej zawodowej drodze.

Zdjęcie: Kwiaty i podziękowanie za wieloletnią współpracę od członkiń Zespołu Interdyscyplinarnego (od lewej Klaudia Głodowska, Hanna Żółkoś-Margońska, Katarzyna Domagała) otrzymała dyrektor MOPS Mirosława Jezior (ostatnia z prawej)
Kwiaty i podziękowanie za wieloletnią współpracę od członkiń Zespołu Interdyscyplinarnego (od lewej Klaudia Głodowska, Hanna Żółkoś-Margońska, Katarzyna Domagała) otrzymała dyrektor MOPS Mirosława Jezior (ostatnia z prawej)//fot.: archiwum MOPS

Dodatkowe informacje

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close