Przejdź do głównej zawartości strony
Zdjęcie: Logo PCPM
Logo Fundacji PCPM//mat. PCPM

Program może objąć obywateli Ukrainy oraz obywateli państw innych niż kraje UE, posiadających dowód stałego pobytu na Ukrainie na dzień 24 lutego 2022 r. z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów (jeśli dotyczy), a także osoby mające 60 lat lub więcej, którzy spełniają następujące kryteria:

– opuściły Ukrainę i przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. bezpośrednio lub za pośrednictwem państw trzecich

– nigdy wcześniej nie otrzymały pomocy pieniężnej z PCPM w Polsce, w tym w ramach innych programów zapomóg dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że obejmuje to również osoby, którym już zakończyły się takie umowy o pomoc pieniężną z PCPM.

– osoby niepełnosprawne mogą przedstawić oficjalny dokument, wydany przez odpowiednią ukraińską i/lub polską instytucję rządową, potwierdzający ich niepełnosprawność I lub II stopnia, a w przypadku dzieci do 18 roku życia – niepełnosprawność bez przyznanego stopnia;

– są opiekunami niepełnosprawnego dziecka (rodzice lub opiekunowie prawni) lub w przypadku dorosłej(ych) osoby(ób) niepełnosprawnej(ych) oficjalnymi opiekunami wskazanymi w dokumentacji o niepełnosprawności. Opiekun może zarejestrować się razem z osobą niepełnosprawną spełniającą wszystkie powyższe kryteria, jeśli zarówno opiekun, jak i osoba niepełnosprawna mieszkają w Polsce.

Jaką pomoc mogę otrzymać?

– miesięcznie uprawnieni odbiorcy otrzymają 710 zł na osobę

– pomoc będzie przekazywana bezpośrednio na rachunek bankowy uprawnionego odbiorcy

– pomoc będzie przekazywana raz w miesiącu, przez okres 6 miesięcy.

Jak się zgłosić?

– wypełnić formularz rejestracyjny online, który znajduje się pod tym linkiem:

https://ee.humanitarianresponse.info/x/5GSSqWrf

– jeśli spełniasz kryteria i zostaniesz wstępnie zakwalifikowany do programu otrzymasz SMS z zaproszeniem na osobiste spotkanie rejestracyjne w centrum rejestracji PCPM w Gdyni. Rejestracja jest ograniczona do osób mieszkających w Gdyni.

Uwaga!

– wypełnienie formularza rejestracyjnego nie gwarantuje, że zostaniesz zakwalifikowany do programu i otrzymasz pomoc. Proces selekcji wśród kandydatów spełniających kryteria programu będzie oparty na stopniu niepełnosprawności, wieku i kolejności zgłoszeń w zależności od liczby zgłoszeń.

– PCPM zastrzega sobie prawo do zamknięcia i/lub zmiany systemu rejestracji online według własnego uznania w zależności od liczby zgłoszeń.

– PCPM apeluje do wnioskodawców o powstrzymanie się od składania tego samego formularza więcej niż jeden raz. Składanie wielu wniosków dla tej samej osoby zwiększa ryzyko opóźnień w przetwarzaniu danych.

Jakie dokumenty powinienem przynieść na spotkanie rejestracyjne?

Jeśli spełniasz kryteria programu i zostaniesz wstępnie zakwalifikowany do programu, PCPM zaprosi Cię SMS-em na osobiste spotkanie rejestracyjne w Gdyni. Prosimy o zabrać ze sobą:

– paszport, dowód osobisty lub inny dokument, który może potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo ukraińskie lub fakt bycia stałym mieszkańcem Ukrainy na dzień 23 lutego 2022 roku (i/lub niepełnosprawnego członka rodziny ubiegającego się o pomoc). Dokumenty Diia są akceptowane.

– dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski (i/lub niepełnosprawnego członka rodziny ubiegającego się o pomoc). Akceptowane są: stempel w paszporcie, dokument urzędowy wydany przez polską Straż Graniczną, dokument urzędowy wydany przez konsulat Ukrainy w Polsce.

– dla osób niepełnosprawnych ,dokument urzędowy, wydany przez instytucję ukraińską i/lub polską, potwierdzający stopień niepełnosprawności lub w przypadku dzieci – niepełnosprawność bez przyznanego stopnia

– Numer PESEL (dopuszczalny jest skan lub zdjęcie dokumentu z PESEL)

– ukraiński numer identyfikacyjny (dopuszczalny jest skan lub zdjęcie dokumentu z ukraińskim numerem identyfikacyjnym)

– dokument potwierdzający otwarcie polskiego rachunku bankowego, z którego jednoznacznie wynika numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew oraz imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego. Dopuszczalne są rachunki bankowe osób bliskich, jednak podczas rejestracji należy przedstawić następujące dane właścicieli rachunków bankowych: PESEL, imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia oraz ukraiński TIN.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii w języku ukraińskim: +48 22 255 22 60 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00).

УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

Програма спрямована на поміч громадянам України і громадянам країн, що не входять до ЄС, якщо такі громадяни можуть підтвердити постійне проживання в Україні на момент 24 лютого 2022 і мають інвалідність або є опікунами осіб з інвалідністю (якщо такі є), або є особами похилого віку (60 років  і більше) і відповідають наступним критеріям:

 • виїхали з України та прибули у Польщу, перетнувши її кордон після 24 лютого 2022 напряму чи через треті країни;
 • ніколи не отримували грошову допомогу для людей з інвалідністю або людей похилого віку від Польського Центру Міжнародної Допомоги (PCPM) в Польщі. Будь ласка, майте на увазі, що це також стосується отримувачів, які вже завершили свої контракти на грошову допомогу з PCPM.
 • особи з інвалідністю можуть пред’явити документи, які видані українськими чи польськими офіційними закладами і підтверджують першу або другу групу інвалідності або (у випадку дитини) інвалідність без призначеної групи;
 • є опікунами дитини-інваліда (батьки або інші офіційні опікуни), або, у випадку дорослих з інвалідністю, офіційні опікуни, зазначені в документах про інвалідність. Опікун може зареєструватися разом з особою з інвалідністю, яка відповідає всім зазначеним вище критеріям, якщо обидва, і опікун, і особа з інвалідністю, мешкають у Польщі.

Яку саме допомогу я можу отримати?

 • учасники програми, що відповідають критеріям, будуть отримувати 710 PLN на одну особу;
 • грошова допомога буде зарахована прямо на банківський рахунок отримувача;
 • грошова допомога буде надходити раз на місяць впродовж 6 місяців.

Як можна стати учасником програми?

 • заповніть форму онлайн-реєстрації за посиланням:

https://ee.humanitarianresponse.info/x/5GSSqWrf

 • якщо Ви відповідаєте критеріям і пройшли попередній відбір до програми, Ви отримаєте SMS-повідомлення з запрошенням з’явитися на особисту реєстрацію до реєстраційного центру PCPM у Гдині. Реєстрація обмежується тільки тими, хто проживає у Гдині.

Будь ласка, майте на увазі:

 • заповнення реєстраційної форми не гарантує, що Ви будете обрані для участі в програмі і отримаєте допомогу. Процес відбору подавачів, що відповідають критеріям програми, буде базуватися на групі інвалідності, віку та порядку подачі заповненої форми онлайн-реєстрації, в залежності від кількості заявок.
 • PCPM залишає за собою право закрити та/чи змінити систему онлайн-реєстрації на власний розсуд в залежності від кількості заявок.
 • PCPM просить тих, хто заповнює форму онлайн-реєстрації, утриматися від подавання однієї і тієї ж анкети більш одного разу. Подання даних однієї і тієї ж особи декілька раз підвищує ризик перевантаження системи і призводить до затримки обробки даних.

Які документи треба брати до реєстраційного центру?

Якщо ви відповідаєте критеріям і були відібрані до участі у програмі, Ви отримаєте SMS-повідомлення від PCPM із запрошенням особисто з’явитися на реєстрацію до реєстраційного центру PCPM у Гдині. Будь ласка, візьміть із собою:

 • Ваш паспорт, ID чи інший документ, що може підтвердити Вашу особу та громадянство України або факт постійного проживання в Україні на 23 лютого 2022 року (та/чи члена Вашої родини з інвалідністю, що подається на допомогу). Документи, завантажені у додаток Дія, також приймаються;
 • будь-який документ, що може підтвердити дату прибуття до Польщі (та/чи члена Вашої родини з інвалідністю, що подається на допомогу). Документи, що приймаються: штамп у паспорті, офіційний документ, виданий представниками польської прикордонної служби, офіційний документ, виданий українським консульством у Польщі;
 • для людей з інвалідністю: офіційний документ, виданий польським чи українським офіційним закладом, що підтверджує групу інвалідності або, у випадку дитини, інвалідність без призначеної групи;
 • номер PESEL (сканкопія чи фото документа також приймаються);
 • ІНН (ідентифікаційний номер платника податків в Україні) (сканкопія чи фото документа також приймаються);
 • документ, що підтверджує відкриття польського банківського рахунку, в якому чітко зазначено номер банківського рахунку, на який буде перераховуватися грошова допомога, та ім’я і прізвище власника рахунку. Банківські рахунки родичів також приймаються, однак при реєстрації необхідно надати наступну інформацію про власника: ім’я та прізвище, PESEL, номер телефону, дата народження, ІНН (ідентифікаційний номер платника податків в Україні).

Якщо у вас є якісь питання, можете зв’язатися з нами за номером україномовної гарячої лінії: +48 22 255 22 60 (з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 16.00).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close