Zdjęcie: Akcja szczepienia osób bezdomnych jest organizowana m.in. przez MOPS w Gdyni oraz Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Akcja szczepienia osób bezdomnych jest organizowana m.in. przez MOPS w Gdyni oraz Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe //Fot. archiwum POPR

Akcja szczepień jest realizowana wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Stowarzyszenie Alter Ego w Gdyni, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni, parafię św. Mikołaja w Gdyni. Sczepienie wykona NZOZ Triomed, jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Akcja będzie trwała trzy dni – 17, 18 i 20 listopada, w różnych wybranych punktach miasta. Mobilne punkty szczepień pod namiotem pojawią się:

17 listopada, plac przy schronisku CHSD w Gdyni, ul. Jana z Kolna 28, szczepienia w godz. 8:00-12:00,
18 listopada, noclegownia w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 24, godziny szczepienia 8:00-12:00,
20 listopada, teren przy parafii Św. Mikołaja w Gdyni, ul. Św. Mikołaja 1 (wejście od ul. Młyńskiej) – godziny szczepień -14:00-16:00.

– Jesteśmy w trakcie czwartej fali pandemii, statystyki krajowe bezwzględnie pokazują stały wzrost zakażeń, zwłaszcza wśród osób niezaszczepionych – zauważył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Osoby bezdomne, które przebywają w placówkach już dawno zostały zaszczepione, natomiast naszą akcję kierujemy głownie do tych, którzy albo nie chcą wcale, albo sporadycznie korzystają ze wsparcia. Oczywiście szczepienie jest dobrowolne. Naszą rolą jako miasta jest zorganizowanie takiej możliwości i zachęcanie osób bezdomnych przebywających w przestrzeni miejskiej do skorzystania z tej oferty. Robimy to zarówno w trosce o nich samych, jak i innych mieszkańców naszego miasta.

Akcja informacyjna wśród osób bezdomnych trwa już od 10 listopada. Streetworkerzy MOPS odwiedzają znane miejsca, w których przebywają osoby bezdomne, rozdają ulotki, zachęcają i przekonują do zaczepienia się.

Zdjęcie: Zdjęcia archiwalne z 2019 roku Michał Guć, straż miejska i pracownicy MOPS podczas wizyty w miejscach niemieszkalnych, w których mogą przebywać osoby bezdomne
Zdjęcia archiwalne z 2019 roku Michał Guć, straż miejska i pracownicy MOPS podczas wizyty w miejscach niemieszkalnych, w których mogą przebywać osoby bezdomne// fot. archiwum LIS

– Udzielenie pomocy, nawet doraźnej osobom zaszczepionym będzie łatwiejsze i szybsze, zarówno jeśli chodzi np. o przyjęcie do placówki wsparcia czy też udzielenie pomocy medycznej w szpitalu – podkreślił Marcin Kowalewski, kierownik Centrum Interwencji i Reintegracji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni. – Oczywiście nasza akcja dotyczy przede wszystkim osób w tzw. bezdomności ulicznej. Jeśli ktoś w sposób ewidentny nie robi krzywdy sobie czy innym, ma prawo przebywać w przestrzeni, jaką wybrał. Zdecydowana większość tych osób boryka się z uzależnieniem od alkoholu. Do nich należy decyzja czy chcą coś zmienić w swoim życiu. My możemy jedynie wskazać drogę i wspierać w pokonywaniu kolejnych kroków.

Gdyński system wsparcia

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Osoby zgłaszające się do Centrum mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy min: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.

Centrum mieści się w Gdyni przy ul. Zygmunta Działowskiego 11, czynne w godz. 7.45 – 15:45 od poniedziałku do piątku, tel. 58 662 00 11, mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl
Gdynia dysponuje 1 schroniskiem dla osób bezdomnych oraz Noclegownią i Ogrzewalnią. Poza tym MOPS podpisał umowę z 9 schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne.

Podsumowując Gdynia dysponuje 104 miejscami dla osób bezdomnych a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS jest ich 304 (jest to minimalna liczba miejsc udostępnionych, która w razie koniczności może ulec zwiększeniu).

Spadki temperatury w okresie jesienno-zimowym stwarzają realne zagrożenie dla osób narażonych na zamarznięcie. Gdyńskie służby apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, nietrzeźwych i samotnych. Funkcjonariusze policji w czasie swojej pracy kontrolują także miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne, informując je o możliwości skorzystania z noclegowni. Jak co roku w okresie niskich temperatur planowane są (o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli) również wspólne popołudniowe i wieczorne patrole pracowników MOPS Gdynia (streetworkerów) wraz ze strażą miejską i policją. Ich intensywność uzależniona będzie od warunków atmosferycznych (w sytuacji utrzymujących się przez dłuższy czas niskich temperatur nawet codziennie).

Wyjście z bezdomności jest możliwe

Bardzo ważnym elementem systemowego wsparcia są działania, mające na celu umożliwienie wyjścia z bezdomności i uzyskanie oraz utrwalanie samodzielności. W Gdyni rozpoczęło wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami bezdomnymi już w 2001 roku wprowadzając Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, natomiast od 2015 roku z sukcesem realizowany jest tzw. plan „Utrecht”  Projekt wykorzystuje elementy metody „housing first”, która w pierwszej kolejności koncentruje się na zapewnieniu osobie bezdomnej bezpiecznego miejsca przebywania – wynajęcie mieszkania, pokoju, którego koszty są dofinansowane przez MOPS. Jest to warunek niezbędny do dalszych działań, który zakłada intensywną pracę w kierunku aktywizacji zawodowej, optymalizacji opieki i włączenia osób bezdomnych w życie społeczne.
Projekt wpisuje się również w proces „deinstytucjonalizacji” tzn. główny nurt pomocy w wychodzeniu z bezdomności jest ukierunkowany na wyjście z instytucji – schroniska i zamieszkanie poza nim. Do projektu może zgłosić się każda osoba bezdomna, która przebywa w schronisku, zajmuje pustostan, czy też znajduje się „na ulicy”. Istotnym warunkiem jest motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej.

– Pozytywne rezultaty naszego sztandarowego planu „Utrecht”, budziły zdumienie wśród specjalistów nawet na arenie ogólnopolskiej – dodaje Michał Guć. – W ciągu 6 lat realizacji 256 osób zamieszkało w wynajętych pokojach lub mieszkaniach, z tego m.in. 87 osób usamodzielniło się całkowicie i nie korzysta ze wsparcia, 80 osób nadal kontynuuje proces usamodzielniania i tylko 26 osób nie dało sobie rady i powróciło do schronisk, noclegowni.

Zdjęcie: Plan
Plan "Utrecht" w Gdyni ułatwia wyjście z bezdomności.//Materiały MOPS w Gdyni.

Plan „Utrecht” był nagradzany na arenie ogólnopolskiej – w 2016 roku zdobył nagrodę główną w konkursie „Teraz Projekt Socjalny – edycja 2016”, pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w 2020 roku zdobył wyróżnienie w I edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanego pod patronatem m.in. Ministerstwa Rozwoju.

Mieszkańcy mogą zgłaszać całodobowo obecność osób bezdomnych i potrzebujących pomocy:

  • Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
  • Straż Miejska – 986
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987

oraz do Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia – czynne w godz. 7.45 – 15.45 od poniedziałku do piątku, tel. 58 662 00 11, mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl

Placówki na terenie Gdyni:

  • Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin, ul. Leszczynki 153, (Tel. 58 713-57-44) – ok. 40 miejsc – kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież. Wymagane skierowanie wydane przez CRiIM,
  • Stowarzyszenie Alter Ego – Noclegownia i Ogrzewalnia ul. Janka Wiśniewskiego 24, (Tel. 58 776-20-01) – 50 miejsc w Noclegowani i 14 miejsc w Ogrzewalni – prowadzone przez organizację pozarządową. Zapewnia interwencyjny nocleg, posiłek, możliwość kąpieli, w miarę potrzeb środki czystości, odzież,
  • Wszystkie schroniska współpracujące z MOPS w Gdyni w obecnej sytuacji pandemii pracują w trybie pełnego bezpieczeństwa sanitarnego. Wyposażone są w niezbędne środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawice, płyny. Mierzona jest temperatura i monitorowana sytuacja zdrowotna mieszkańców.

Zobacz też na:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close