Przejdź do głównej zawartości strony

Data publikacji strony internetowej: Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • materiały wideo nie są opatrzone napisami i tłumaczeniem na polski język migowy,
 • załączone na stronie wzory wniosków i załączników z obszaru wsparcia PFRON są częściowo niezgodne z zasadami dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Gdyni
 • Adres: Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  • Urząd Miasta Gdyni
  • Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  • 81-382 Gdynia
 • E-mail: dostepnosc@gdynia.pl
 • Telefon: 58 668 87 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Telefon: 58 782  01 20

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 797 993 600

E-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl

Fax:  58 782 01 20 wew. 38

Dojazd:

Budynek położony jest między ul. Morską a Komandorską, jego boczna ściana biegnie wzdłuż ul. Grabowo. Najbliższy przystanek autobusowy to  Uniwersytet Morski . Liczne linie autobusowe i trolejbusowe odjeżdżają z ul. Morskiej (przystanek oddalony ok. 150 m). Przystanki autobusowe ulokowane bliżej budynku (ok. 100 m) znajdują się na ul. Grabowo oraz ul. Komandorskiej. Są one obsługiwane przez jedną linię autobusową (nr 102), kursującą raz na godzinę.

Tablica Informacyjna:

Tablica znajduje się na fasadzie budynku przy głównym wejściu.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku znajduje się od ul. Komandorskiej. Do budynku można dostać się pokonując 2 stopnie lub przy pomocy podjazdu. Przed wejściem do budynku znajduje się domofon, po naciśnięciu którego łączy się z recepcją. Pracownik recepcji udziela szczegółowych informacji na temat gdzie i w jaki sposób załatwić żądaną sprawę.

Miejsca parkingowe:

Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking z wydzielonym 1 miejscem dla osób
z niepełnosprawnościami. Parking jest ogólnodostępny, w tym także dla mieszkańców okolicznych budynków.

2. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1

Adres: ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia

Telefon: 58 627 20 00

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 797 991 036

E-mail: dops1@mopsgdynia.pl

Fax: (58) 627 20 01

Dojazd:

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się na ul. Warszawskiej, w oddaleniu ok. 60 metrów od budynku Ośrodka. Nazwa przystanku to Witomińska.

Tablica Informacyjna:

Tablica znajduje się na fasadzie budynku przy głównym wejściu (w sąsiedztwie tablicy Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych).

Wejście do budynku:

Aby dostać się do budynku, należy pokonać 5 schodów. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajdują się 2 dzwonki: jeden przywołuje pracownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej drugi pracownika funkcjonującego w tym samym budynku Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych. Dzwonki są podpisane. Po otwarciu drzwi pracownik prowadzi do pokoju przyjęć.

Miejsca parkingowe:

Na ul. Warszawskiej dostępne są płatne miejskie miejsca parkingowe. W pobliżu budynku jest jedno oznakowane miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, Zespół Pracy Socjalnej

Adres: ul. Sojowa 18c/3, 81-589 Gdynia

Adres do korespondencji: ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia

Telefon: 58 781 24 11

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 885 969 812

E-mail: dops1@mopsgdynia.pl

Fax: (58) 627 20 01

Dojazd:

Ośrodek mieści się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego. Najbliższy przystanek Kameliowa  znajduje się przy ul. Rdestowej, ok. 250 metrów od budynku.

Tablica Informacyjna:

Brak na fasadzie budynku, tabliczka na piętrze.

Wejście do budynku:

Biuro mieści się na I piętrze bloku mieszkalnego, do którego prowadzi klatka schodowa wyposażona w windę.

Miejsca parkingowe:

Ogólnodostępne również dla pacjentów przychodni. Wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2

Adres: ul. Śmidowicza 49, 81 -127 Gdynia

Telefon: 58 625 17 49

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 885 969 812

E-mail: dops2@mopsgdynia.pl

Fax: 58 625 17 49 wew. 18

Dojazd:

Ośrodek znajduje się na pierwszym piętrze Centrum Sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza. Przystanek Stocznia Wojenna  ulokowany jest tuż przy budynku, w odległości 30 metrów (dla autobusów jadących w kierunku centrum miasta) i 100 m (dla autobusów jadących z centrum Gdyni).

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna na fasadzie budynku – na przezroczystym tworzywie.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku po schodach bądź przy wykorzystaniu podjazdu. Proszę kierować się na pierwsze piętro do pokoju nr 210.

Miejsca parkingowe:

Ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3

Adres: ul. Działowskiego 9, 81 – 202 Gdynia

Telefon: 58 663 20 20

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 504 894 962

E-mail: dops3@mopsgdynia.pl

Fax: 58 663 20 21

Dojazd:

Najbliższy przystanek autobusowy Ściegiennego  znajduje się ok. 150 metrów od budynku. Obsługiwany jest on przez jedną linię autobusową (nr 102), kursującą raz na godzinę. Liczne linie autobusowe oraz trolejbusowe odjeżdżają z ul. Morskiej, przystanku Morska – Estakada , oddalonego ok. 1 km od budynku.

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna znajduje się na fasadzie budynku.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku prowadzi przez furtkę. Następnie przy drzwiach wejściowych należy domofonem przywołać dyżurującego pracownika. Załatwianie spraw odbywa się na podwyższonym parterze (konieczność pokonania schodów) w wyznaczonym miejscu przy „okienku”.

Miejsca parkingowe:

Brak.

6. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4

Adres: ul. Abrahama 59, 81 – 393 Gdynia

Telefon: 58 620 24 00

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 797 991 028

E-mail: dops4@mopsgdynia.pl

Fax: 58 620 24 00 wew. 40

Dojazd:

Do Ośrodka można dojechać wysiadając na przystankach autobusowych znajdujących się na ul. Świętojańskiej lub Władysława IV. Aby dojść do Ośrodka z ul. Świętojańskiej, należy wysiąść na przystanku Żwirki i Wigury . Przystanki, oddalone od budynku ok. 180 m. Aby dojść do Ośrodka z ul. Władysława IV, należy wysiąść na przystanku Kilińskiego. Przystanki, na których zatrzymują się autobusy jadące w kierunku Wzgórza św. Maksymiliana oraz w kierunku Dworca Głównego PKP są oddalone od budynku 250 m.

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna znajduje się na fasadzie budynku.

Wejście do budynku:

Dzwonek przywołujący dyżurującego pracownika znajduje się w środku budynku, przy drzwiach w przedsionku.

Miejsca parkingowe:

Miejski, płatny parking z wydzielonym 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4, Zespół Pracy Socjalnej

Adres: ul. Widna 8, 81 – 001 Gdynia

Adres korespondencyjny: ul. Abrahama 59, 81 – 393 Gdynia

Telefon: 58 620 86 96

Tel. komórkowy do komunikacji sms:  797 991 027

E-mail: dops4@mopsgdynia.pl

Fax: 58 620 24 00 wew. 40

Dojazd:

Najbliższy przystanek autobusowy Rolnicza  jest oddalony od budynku o: 260 metrów (dla autobusów jadących w stronę centrum Witomina) i 400 m (dla autobusów jadących w stronę centrum miasta).

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna znajduje się na fasadzie budynku przy wejściu.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku od strony bloku, przed wejściem znajduje się dzwonek, który przywołuje pracownika dyżurującego.

Miejsca parkingowe:

Parking ogólnodostępny (w tym dla mieszkańców bloków) z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej

Adres: ul. Działowskiego 11, 81 – 202 Gdynia

Telefon: 58 662 00 11

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 797 993 627

E-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl

Fax: 58 662 00 11

Dojazd:

Najbliższy przystanek autobusowy to Ściegiennego , znajdujący się ok. 150 m od budynku. Obsługiwany jest on przez jedną linię autobusową (nr 102), kursującą raz na godzinę. Liczne linie autobusowe oraz trolejbusowe odjeżdżają z ul. Morskiej, z przystanku Morska – Estakada , oddalonego ok. 1 km od budynku.

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna znajduje się na fasadzie budynku przy wejściu.

Wejście do budynku:

Przed wejściem do budynku rampa najazdowa. Przed wejściem znajduje się dzwonek, którym przywołuje się dyżurującego pracownika.

Miejsca parkingowe:

Brak.

9. Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD

Adres: ul. Morska 112b/111, 81 – 225 Gdynia

Telefon: 58 667 79 10

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 798 073 617

E-mail: a.cichon-lenart@mopsgdynia.pl

Fax: 58 782 01 20 wew. 38

Dojazd:

Do Centrum można dojechać wysiadając przy ulicy Morskiej na przystanku Kalksztajnów, oddalonym ok. 150 metrów.

Tablica Informacyjna:

Dwie tablice informacyjne, jedna od ul. Morskiej a druga przy wejściu do budynku od ul. Kalksztajnów.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku od ul. Kalksztajnów, na wejściu recepcja. Pracownik recepcji udziela wszelkich informacji oraz kieruje we wskazane miejsce.

Miejsca parkingowe:

Przed budynkiem brak. Klienci oraz pracownicy korzystają z parkingu LIDL.

10. Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska 32A

Adres: ul. Bosmańska 32a, 81 – 116 Gdynia

Telefon: 58 625 39 01

Tel. komórkowy:  780 062 722, 797-991-019

E-mail: gowb32a@mopsgdynia.pl

Fax: 58 625 94 10

Dojazd:

Aby dostać się do Ośrodka, należy wysiąść przy ulicy Bosmańskiej na przystanku Alzacka, oddalonym  80 lub 150 metrów dla autobusów przyjeżdżających z  różnych kierunków.

Tablica Informacyjna:

Tablice informacyjne znajdują się na budynku przed wejściem głównym i od strony bramy wjazdowej.

Wejście do budynku:

Główne wejście poprzedzone schodami, dostępny również podjazd bez poręczy. Aby dostać się do budynku należy wezwać przez domofon pracownika dyżurującego, który udziela instrukcji dotarcia do konkretnego pomieszczenia.

Miejsca parkingowe:

Miejsca parkingowe ogólnodostępne, 1 oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Brak miejsc parkingowych dedykowanych placówce, w sąsiedztwie bloki mieszkalne.

11. Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93

Adres: ul. Chwarznieńska 93, 81 – 602 Gdynia

Telefon: 58 624 95 91

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 501 682 662

E-mail: gowch93@mopsgdynia.pl

Fax: 58 624 95 91

Dojazd:

Najbliższy przystanek Okrężna I znajduje się ok. 130 metrów od Ośrodka.

Tablica Informacyjna:

Dwie tablice informacyjne, jedna na fasadzie budynku od strony Chwarznieńskiej, druga z boku budynku przy wejściu głównym.

Wejście do budynku:

Wejście znajduje się z boku budynku. Przy furtce na teren ośrodka oraz obok drzwi wejściowych do budynku znajdują się domofony. Aby dostać się do budynku należy wezwać dyżurującego pracownika, który pokieruje w odpowiednie miejsce.

Miejsca parkingowe:

Miejsca ogólnodostępne na terenie ośrodka bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

12. Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną

Adres: ul. Wolności 11a, 81 – 324 Gdynia

Telefon: 58 627 85 05

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 797 993 631 (obsługiwany w języku: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim).

E-mail: d.oskarbska@mopsgdynia.pl

Fax: 58 627 85 88

Dojazd:

Aby dojechać do siedziby Zespołu, należy wysiąść na przystanku Gdynia Dworzec Gł. PKP – Wolności. Liczne linie autobusowe oraz trolejbusowe odjeżdżają z ulicy Warszawskiej, z przystanków ulokowanych ok. 100 metrów od budynku. W odległości 30 metrów od siedziby Zespołu także znajduje się przystanek (ul. Wolności), jednak jest on obsługiwany jedynie przez dwie linie, jedna z nich kursuje raz na godzinę a druga rzadziej.

Tablica Informacyjna:

Tablice informacyjne znajdują się na bramie wejściowej, zarówno od strony ul. Wolności jak i ul. Karpackiej.

Wejście do budynku:

Główne wejście od ul. Karpackiej. Do wejścia prowadzi furtka i schody. Przy wejściu znajduje się dzwonek, po naciśnięciu którego zostaje przywołany dyżurujący pracownik, udzielający wszelkich informacji.

Miejsca parkingowe:

Brak.

13. Klub Abstynenta Krokus

Adres: ul. Traugutta 9, 81 – 384 Gdynia

Adres do korespondencji: ul. Grabowo 2, 81 – 625 Gdynia

Telefon: 58 781 24 11

Tel. komórkowy do komunikacji sms:  udostępniany po kontakcie z pracownikiem

E-mail: profilaktyka@mopsgdynia.pl

Fax: 58 782 01 20 wew. 38

Dojazd:

Klub Krokus lokuje się w budynku za Poradnią Zdrowia Psychicznego (lub: w budynku na tyłach Poradni Zdrowia Psychicznego). Najbliżej zlokalizowane przystanki dla autobusów jadących w kierunku Wzgórza św. Maksymiliana znajdują się na ulicy Władysława IV: Urząd Miasta – Władysława IV  oraz Kilińskiego – w oddaleniu ok. 200 metrów. Osoby jadące w kierunku Dworca Głównego PKP powinny wysiąść na przystanku Kilińskiego lub Wzgórze św. Maksymiliana SKM, które ulokowane są ok. 350 metrów od Klubu.

Tablica Informacyjna:

Tabliczka informacyjna na drzwiach wejściowych do Klubu Abstynenta Krokus, druga tabliczka ze wskazaniem kierunku położenia klubu zawieszona jest na płocie przy budynku Poradni Zdrowa Psychicznego, który w tylnej części jest połączony z bryłą Klubu Abstynenta Krokus

Wejście do budynku:

Wejście do budynku bez progu, na wejściu znajduje się recepcja, której pracownik udziela wszelkich informacji na temat funkcjonowania jednostki.

Miejsca parkingowe:

Miejsca parkingowe ogólnodostępne również dla pacjentów przychodni. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

14. Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych – Klub Busola

Adres: Ul. Opata Hackiego 17a, 81 – 338 Gdynia

Telefon: 885 969 804

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 885 969 804

E-mail: k.dobrzanska@mopsgdynia.pl

Fax: 58 728 27 13

Dojazd:

Klub znajduje się między ulicami Opata Hackiego oraz Zamenhofa, przy której znajduje się wejście do budynku. Najbliższy przystanek autobusowy ulokowany na ul. Morskiej to Węzeł Żołnierzy Wyklętych, oddalony 450 metrów od budynku dla autobusów jadących w kierunku Rumi oraz 800 metrów dla autobusów jadących w kierunku centrum miasta. O około 550 metrów oddalony jest przystanek Zamenhofa na ulicy Chylońskiej, obsługujący głównie linie trolejbusowe.

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna znajduje się nad drzwiami wejściowymi do klubu.

Wejście do budynku:

Do wejścia prowadzi podjazd wykonany z kraty grettingowej. Wejście prowadzi bezpośrednio do głównej Sali, w której przebywają pracownicy i uczestnicy klubu.

Miejsca parkingowe:

Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

15. Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych – obsługa dofinansowań PFRON

Adres: ul. Władysława IV 43 (budynek Hossy), IV piętro, lokal 402, 81 – 395 Gdynia

Telefon: 58 728 27 14

Tel. komórkowy do komunikacji sms:  780 060 889

E-mail: t.brzeski@mopsgdynia.pl

Fax: 58 728 27 13

Dojazd:

Do Zespołu można dojechać wysiadając na przystankach autobusowych znajdujących się zarówno na ulicy Świętojańskiej jak i Władysława IV. Aby dojść z ul. Świętojańskiej, należy wysiąść na oddalonym o ok. 230 metrów przystanku Traugutta. Aby dojść z ul. Władysława IV należy wysiąść na oddalonym o 230 metrów przystanku Kilińskiego.

Tablica Informacyjna:

W holu głównym biurowca znajduje się tablica zbiorcza informująca na którym piętrze znajduje się siedziba Zespołu.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku przez drzwi otwierane na fotokomórkę. W hollu głównym znajduje się punkt informacyjny biurowca. Po lewej stronie znajdują się 3 windy. Po dostaniu się na 4 piętro, na ścianach umieszczono drogowskazy umożliwiające dostanie się do lokalu, w którym znajduje się siedziba Zespołu. Na wejściu w miejscu obsługi interesantów znajduje się dzwonek. Pracownik udzieli wszelkich informacji na temat funkcjonowania Zespołu.

Miejsca parkingowe:

Ogólnodostępny, płatny parking miejski z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

16. Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego

Adres: ul. Wójta Radtkego 53/7, 81 – 355 Gdynia

Telefon: 797 993 641

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 797 993 641

E-mail: m.ustrzynska@mopsgdynia.pl

Fax: 58 782 01 20 wew. 38

Dojazd:

Najbliższy przystanek autobusowy to Gdynia Dworzec Gł. PKP – Hala, oddalony  ok. 300 metrów dla autobusów jadących w kierunku dworca głównego PKP oraz ok. 50 metrów dla autobusów jadących w kierunku przeciwnym.

Tablica Informacyjna:

Brak.

Wejście do budynku:

Biuro znajduje się w starej kamienicy. By dostać się do biura należy skorzystać z domofonu znajdującego się w bramie wejściowej ( numer 207).

Miejsca parkingowe:

Parking płatny, ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

17. Zespół Pomocy Psychologicznej

Adres: ul. Świętojańska 57/1, 81 – 391 Gdynia

Telefon: 58 663 03 35

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 789 294 025

E-mail: a.roztropinska@mopsgdynia.pl

Fax: 58 782 01 20 wew. 38

Dojazd:

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Żwirki i Wigury. Do Zespołu można dojechać wysiadając na przystankach autobusowych znajdujących się zarówno na ulicy Świętojańskiej jak i Władysława IV. Aby dojść z ul. Świętojańskiej, należy wysiąść na oddalonym o ok. 100 metrów przystanku Żwirki i Wigury. Aby dojść z ul. Władysława IV, należy wysiąść na oddalonym ok. 200 metrów przystanku Kilińskiego.

Tablica Informacyjna:

Brak.

Wejście do budynku:

By wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie w dół i zadzwonić domofonem, by połączyć się z umówioną osobą. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna.

Miejsca parkingowe:

Brak.

18. Zespół Pomocy Psychologicznej

Adres: ul. Świętojańska 74/1, 81 – 388 Gdynia

Adres korespondencyjny: ul. Świętojańska 57/1, 81 – 391 Gdynia

Telefon: 58 663 03 35

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 789 294 025

E-mail: a.roztropinska@mopsgdynia.pl

Fax: 58 782 01 20 wew. 38

Dojazd:

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Abrahama. Do Zespołu można dojechać wysiadając na przystankach autobusowych znajdujących się zarówno na ulicy Świętojańskiej jak i Władysława IV. Aby dojść z ul. Świętojańskiej, należy wysiąść na oddalonym o ok. 200 metrów przystanku Żwirki i Wigury. Aby dojść z ul. Władysława IV należy wysiąść na oddalonym ok. 150 metrów przystanku Kilińskiego.

Tablica Informacyjna:

Brak.

Wejście do budynku:

Wejście od strony ul. Abrahama. Aby wejść na klatkę schodową trzeba pokonać próg i zadzwonić domofonem, by połączyć się z umówioną osobą. Obowiązuje rezerwacja  telefoniczna.

Miejsca parkingowe:

Ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

19. Zespół Świetlic Opiekuńczych

Adres: ul. Armii Krajowej 28/2-3, 81 – 366 Gdynia

Telefon: 58 620 81 87

Tel. komórkowy do komunikacji sms:  797 993 619

E-mail: m.wasiewicz@mopsgdynia.pl

Fax: 58 782 01 20 wew. 38

Dojazd:

Zespół ulokowany jest między ulicami Abrahama oraz Świętojańską. Do Zespołu można dojechać wysiadając na przystankach autobusowych znajdujących się zarówno na ulicy Świętojańskiej jak i Władysława IV. Aby dojść z ul. Świętojańskiej, należy wysiąść na oddalonym ok. 100 metrów przystanku Wybickiego (dla trolejbusów jadących w kierunku Wzgórza św. Maksymiliana) lub Skwer Kościuszki – InfoBox (dla trolejbusów jadących w kierunku dworca głównego PKP). Aby dojść z ul. Władysława IV należy wysiąść na oddalonym ok. 500 metrów przystanku Kilińskiego.

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna znajduje się na fasadzie budynku przy wejściu oraz na drzwiach wejściowych do lokalu.

Wejście do budynku:

By dostać się do budynku należy zadzwonić domofonem, by pracownik otworzył drzwi klatki. Następnie należy udać się na I piętro (windą bądź schodami).

Miejsca parkingowe:

Parking miejski ogólnodostępny, płatny, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

20. Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Adres:  ul. Śląska 48, 81 – 310 Gdynia

Telefon: 58 627 33 60

Tel. komórkowy do komunikacji sms:  797 993 635

E-mail: h.zolkos-margonska@mopsgdynia.pl

zespolinterdyscyplinarny@mopsgdynia.pl

Fax: 58 627 33 65

Dojazd:

Bezpośrednio przy budynku znajduje się przystanek Śląska, obsługiwany przez jedną linię autobusową trzema kursami na godzinę (autobus jedzie w kierunku Wzgórza św. Maksymiliana). Przystanek, z którego autobus jedzie w kierunku dworca głównego PKP oddalony jest 150 metrów. Więcej kursów autobusowych i trolejbusowych odbywa się z ulokowanego na ulicy Warszawskiej, oddalonego  ok. 250 metrów przystanku Witomińska.

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna znajduje się na głównej fasadzie budynku.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku poprzedzone niskim progiem. Na wejściu znajduje się dzwonek przywołujący pracownika. Pracownik udziela informacji na temat funkcjonowania Zespołu i pokieruje w odpowiednie miejsce.

Miejsca parkingowe:

Brak.

21. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Adres: ul. Abrahama 55, 81 – 366 Gdynia

Telefon: 58 627 20 20

Tel. komórkowy do komunikacji sms: 797 993 616, 780 067 943

E-mail: e.kunowska@mopsgdynia.pl,  z.stec@mopsgdynia.pl, a.stiburska@mopsgdynia.pl

Fax: 58 627 20 30

Dojazd:

Do Zespołu można dojechać wysiadając na przystankach autobusowych znajdujących się zarówno na ulicy Świętojańskiej jak i Władysława IV. Aby dojść z ul. Świętojańskiej, należy wysiąść na oddalonym ok. 220 metrów przystanku Żwirki i Wigury lub ok. 240 metrów przystanku  Wybickiego . Aby dojść z ul. Władysława IV, należy wysiąść na oddalonym ok. 200 metrów przystanku Kilińskiego (dla autobusów jadących w kierunku dworca głównego PKP) lub oddalonego ok. 350 metrów (dla autobusów jadących w stronę Wzgórza św. Maksymiliana) .

Tablica Informacyjna:

Tablica informacyjna znajduje się na fasadzie budynku przed głównym wejściem.

Wejście do budynku:

Do wejścia prowadzi podjazd z poręczą po jednej stronie. Przed wejściem znajduje się dzwonek przywołujący dyżurującego pracownika. Pracownik udzieli wszelkich informacji na temat funkcjonowania Zespołu i pokieruje w odpowiednie miejsce.

Miejsca parkingowe:

Ogólnodostępne, płatne z wyznaczonym 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close