Przejdź do głównej zawartości strony

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:

Regulamin

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni (81-265) ul. Grabowo 2.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mopsgdynia.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusem SARS-Cov-2-COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców, jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z
  1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 207 Kodeksu pracy, który umożliwia przetwarzanie danych osób, z którymi administrator nie jest związany stosunkiem zatrudnienia;
  2. Art. 9 ust. 2 lit. i ODO w związku z art. 32 a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, szpital zakaźny (Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdynia, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 5. Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Zgromadzone dane osobowe przechowywane są przez okres 30 dni.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/ pana danych będzie niemożliwość realizacji celu wskazanego w pkt. 3.

Do pobrania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close