Przejdź do głównej zawartości strony

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.), zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:

Regulamin

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, reprezentowany przez Dyrektora MOPS.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod numerem tel.: 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mopsgdynia.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora..
 3. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO, w celu:
  1. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  2. ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej;
  3. bezpieczeństwa pracowników w tym m.in. zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko nim,
  4. ochrony mienia,
  5. zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, w związku z:
   1. Art. 222 Kodeksem Pracy;
   2. Art. 9a. Ustawą o samorządzie gminnym.
 4. Odbiorcami danych osobowych/wizerunkowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (organy Policji dla udokumentowania sytuacji naruszenia bezpieczeństwa w budynku przy ul. Grabowo 2 i na terenie przyległym lub właściwej jednostki MOPS Gdynia.
 5. Zakres monitoringu wizyjnego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy pracowników MOPS w Gdyni.
 6. Pani/ Pana dane osobowe/wizerunkowe, w zależności od możliwości technicznych MOPS, będą przechowywane od 3 do 15 dni od dnia następującego po dacie zarejestrowania tego obrazu. W przypadku, gdy zarejestrowany obraz będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przez właściwy organ, do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Za przechowanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych powyżej terminów odpowiada upoważniona przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do tych czynności osoba.
 7. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Sprostowania (poprawienia) danych;
  2. Ograniczenia przetwarzania danych;
  3. Dostępu do danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22-86-07-086), gdy uzna Pani/Pan, iż jej/jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO,
  3. Usunięcia danych.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Do pobrania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close