Funkcja

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
 • przygotowanie planu pomocy dziecku
 • pomoc rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
 • zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w pieczy zastępczej
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci wolnych prawnie
 • wsparcie dla pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej
 • pomoc dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w ocenie sytuacji dziecka oraz przy tworzeniu planu pracy z dzieckiem
 • uczestniczenie w posiedzeniach zespołu dokonującego oceny dzieci i rodzin zastępczych będących pod ich opieką
 • nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kwalifikowanie, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
 • szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
 • szkolenia dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
 •  szkolenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w celu podnoszenia ich kwalifikacji
 • organizowanie opieki nad dzieckiem w rodzinach pomocowych
 • organizowanie pomocy wolontariuszy
 • poradnictwo i terapia dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dzieci własnych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej
 • szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych oraz rodziców naturalnych,
 • poradnictwo dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • organizowanie pomocy i wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (grupy wsparcia)
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy warunków bytowych i mieszkaniowych kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
 • oceny okresowe dzieci przebywających w pieczy zastępcze
 • oceny rodzin zastępczych
 • przekazywanie do Sądu Rodzinnego informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka,

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close