Cel

Diagnozowanie potrzeb i wypracowywanie propozycji skutecznych rozwiązań problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Opis

Partnerstwo, zainicjowane przez MOPS Gdynia w 2012 roku, pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i placówkami edukacyjnymi, które bazując na posiadanych zasobach, możliwościach i wzajemnej współpracy współtworzy sieć oparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednim impulsem do powstania partnerstwa była wzrastająca liczba osób z niepełnosprawnościami, które korzystają ze wsparcia samorządu, jego jednostek organizacyjnych, czy organizacji pozarządowych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej, a także konieczność zapewnienia wsparcia w dalszej aktywności życiowej absolwentom szkół specjalnych. Ponadto, warsztaty terapii zajęciowej, niejednokrotnie traktowane przez rodziców osób z niepełnosprawnościami jako ośrodki wsparcia, w niezadawalającym stopniu przygotowywały uczestników do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a z drugiej strony zasoby społeczności lokalnej w zakresie wsparcia w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia tych osób okazywały się niewystarczające.

Odrębną kwestią było także zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym szczególnymi schorzeniami. Na skutek podejmowanych w partnerstwie działań m.in. opracowano i wdrożono Gdyński Standard Rehabilitacji Zawodowo-Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej – dokument, który poddano następnie szerokim konsultacjom społecznym, wpisującym się w ideę Gdyńskiego Dialogu – procesu partycypatywnego budowania usług społecznych. Powołano także zespół ds. monitoringu i ewaluacji Standardu. W ramach partnerstwa organizowana jest także coroczna impreza Gdyński Magiel Twórczy, której celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną poprzez prezentację szeroko rozumianej twórczości i umacnianie pozytywnych relacji społecznych. W 2019 roku obszarami zainteresowania grup roboczych były: aktualizacja Gdyńskiego Standardu Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz diagnoza potrzeb gdynian w zakresie wsparcia dziennego.

Skład koalicji

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
  • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni
  • Caritas Archidiecezji Gdańskiej
  • Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”
  • Fundacja na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11
  • Gdyńska Fundacja Dom Marzeń
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 17

Częstotliwość spotkań

Partnerzy spotykają się według potrzeb i zależnie od przedsięwzięć czy inicjatyw zaplanowanych do realizacji w danym roku. W ramach działań koalicji odbywają się także regularne spotkania Zespołu Kwalifikującego do placówek wsparcia.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close