Cel

Przeciwdziałanie problemowi przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań interwencyjnych w środowiskach uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Opis

Koalicja formalna, która działania rozpoczęła w lutym 2011 roku na bazie znowelizowanej w 2010 roku ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ramy działań podejmowanych na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, zaś szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu ustalane są w ramach Uchwał Rady Miasta Gdyni, a jego skład – Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni prowadzą coroczne działania profilaktyczne, m.in. kampanię społeczną Biała Wstążka, szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wizyty studyjne, konferencje. W efekcie ich pracy powstają także cyklicznie publikacje oraz akcje informacyjne. W ramach działań interwencyjnych koordynują natomiast realizację wszystkich, wszczętych w Gdyni, procedur „Niebieskie Karty”. Gdyński Zespół Interdyscyplinarny jest jednym z najliczniejszych w kraju.

Skład koalicji

W 2019 roku gdyński Zespół Interdyscyplinarny liczył 146 specjalistów reprezentujących niżej wymienione instytucje lub podmioty:

 • MOPS Gdynia
 • GKRPA
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • Prokuratura Rejonowa
 • Urząd Miasta Gdyni, w tym pełnomocnicy prezydenta, naczelnicy wydziałów i radni
 • kuratorzy rodzinni i dla dorosłych
 • przedstawiciele oświaty (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 i 3, szkoły podstawowe)
 • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 • Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
 • NZOZ
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Gdyńskie Centrum Zdrowia
 • Laboratorium Innowacji Społecznych

Częstotliwość spotkań

Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni odbywa cztery posiedzenia w roku, w tym jedno podczas organizowanej regularnie od 2009 roku konferencji miejskiej, służącej m.in. rocznemu podsumowaniu działań związanych z zakończeniem kampanii Biała Wstążka, a od 2011 roku także podsumowaniu działań ZI. Grupy Robocze, prowadzące procedury „Niebieskie Karty”, spotykają się według potrzeb i zależnie od liczby prowadzonych w danym czasie procedur – w 2019 roku było to ok. 900 posiedzeń.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close