Cel

Wypracowanie jak najbardziej adekwatnej oferty wsparcia na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, przy uwzględnieniu metody pracy z dzieckiem i rodziną w ramach indywidualnego planu pracy z rodziną oraz planu pomocy dziecku.

Opis

Koalicja formalna, która działania rozpoczęła w 2012 roku w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do udziału w zespołach zapraszani są przedstawiciele jednostek miejskich, zaangażowani w indywidualny plan pomocy dziecku. Zadaniem zespołów, poza realizacją celu głównego, jest również ustalenie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, bądź w formach rodzinnej pieczy zastępczej. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej lub zespół w placówce dokonuje oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w celu: ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej, analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem, modyfikowania planu pomocy dziecku, monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, oceny zasadności dalszego pobytu w pieczy oraz informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym czy ośrodku leczniczym.

Skład koalicji

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodzin, pracownicy socjalni)
  • rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinne domy dziecka
  • pedagodzy szkolni
  • psychologowie
  • przedstawiciele ośrodka adopcyjnego
  • rodzice dzieci z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub osoby przez nich wyznaczone (dotyczy tylko pieczy instytucjonalnej)
  • wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci (dotyczy tylko pieczy instytucjonalnej)
  • przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (dotyczy tylko pieczy instytucjonalnej)
  • lekarze i pielęgniarki w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka

Częstotliwość spotkań

Spotkania zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej organizowane są w siedzibie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej MOPS Gdynia, bądź w siedzibie placówki sprawującej opiekę nad dzieckiem, co najmniej 2 razy w roku dla każdego dziecka powyżej lat trzech (tj. minimum raz na pół roku), a dla dzieci młodszych – co najmniej 4 razy w roku (tj. minimum raz na kwartał).

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close