Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

Cztery Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej MOPS Gdynia.

Główny cel

Aktywizacja i organizacja społeczności lokalnych w oparciu o rozpoznane potrzeby i zasoby mieszkańców i społeczności oraz tworzenie lokalnych strategii rozwoju ukierunkowanych na zaspakajanie potrzeb.

Kluczowe działania

 1. Zorganizowanie dla pracowników socjalnych cyklu szkoleniowo-konsultacyjnego w zakresie pracy metodą CAL.
 2. Powołanie Gdyńskich Grup Animatorów Lokalnych złożonych z pracowników socjalnych w każdym z czterech DOPS, których celem było m.in. rozpoznanie problemów środowisk lokalnych określonych następnie w długofalowych planach wsparcia pn. Mapy Zasobów i Potrzeb.
 3. Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów, w tym: inicjowanie lokalnych akcji, imprez okolicznościowych i wydarzeń realizowanych wespół z przedstawicielami instytucji, organizacji działających w dzielnicach (m.in. szkołami, Rad dzielnic, kościołów, stowarzyszeń czy bibliotek).
 4. Aktywizowanie i mobilizowanie mieszkańców do rozwiązywania grupowych i środowiskowych problemów, w tym inicjowanie grup i ruchów samopomocowych.
 5. Powołanie w każdej z dzielnic Punktów Informacji Obywatelskiej, mających za zadanie przekazywanie mieszkańcom kompleksowej i szerokiej informacji z zakresu problemów społecznych, w tym o miejscach, w których można uzyskać dodatkowe wsparcie (zdrowotne, socjalno-bytowe, prawne i inne).
 6. Organizowanie Wyjazdowych oraz Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych, tj. zespołów złożonych z przedstawicieli różnych instytucji (m.in. pracowników socjalnych, strażników miejskich, policjantów, pedagogów, psychologów, kuratorów, pielęgniarek środowiskowych), których celem była realizacja wspólnych wizyt w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz zapewnieniem wsparcia interwencyjnego w kryzysie oraz integrowanie i zwiększanie efektywności podejmowanych działań.
 7. Promowanie metod pracy wolontarystycznej, w tym realizacja pilotażowego programu Wolontariat w MOPS, w ramach której organizowano wsparcie wolontarystyczne na rzecz mieszkańców.

Osiągnięte rezultaty

 1. Wdrożenie metody pracy ze społecznością lokalną jako standardu w pracy socjalnej.
 2. Stworzenie środowiska współpracy pomiędzy różnymi podmiotami m.in. instytucjami, organizacjami, biznesem i mieszkańcami.
 3. Wzrost skuteczności i adekwatności wsparcia wynikający z dookreślenia potrzeb i celów leżących po stronie odbiorców.
 4. Podniesienie prestiżu zawodowego pracownika socjalnego jako animatora społecznego.
 5. Zwiększenie poczucia współdecydowania wśród mieszkańców w zakresie podejmowanych w dzielnicach działań.
 6. Zwiększenie zdolności do stosowania innowacyjnych rozwiązań w ramach realizowanych projektów, w tym elastyczności w rozwiązywaniu problemów społecznych na poziomie lokalnym.
 7. Uhonorowanie MOPS Gdynia podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” Certyfikatem Jakości pracy metodą CAL.

Uczestnicy

Mieszkańcy i społeczności lokalne ze wszystkich gdyńskich dzielnic, a także pracownicy socjalni MOPS Gdynia oraz lokalne i miejskie instytucje, organizacje świadczące wsparcie na rzecz mieszkańców.

Okres realizacji

grudzień 2002 – grudzień 2006

Źródło finansowania

Projekt realizowany w ramach bieżacej działaności MOPS.

Budżet

Nie dotyczy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close