Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

MOPS Gdynia w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalistycznych.

Główny cel

Podniesienie jakości gdyńskiego systemu wsparcia osób uwikłanych w przemoc poprzez rozwiązywanie lub zaspakajanie zidentyfikowanych, lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kluczowe działania

  1. Przeprowadzenie drugiej edycji badania desk research obejmującego pogłębioną analizę 677 procedur Niebieskie Karty, wszczętych w Gdyni w latach 2014 – 2015.
  2. Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni oraz dodatkowych warsztatów o charakterze superwizyjnym skierowanych do pracowników instytucji pomocowych z terenu Gdyni, czyli osób, które w swojej pracy stykają się z osobami zagrożonymi przemocą w rodzinie.
  3. Prowadzenie działań reintegracyjnych w postaci psychoterapii indywidualnej, systemowej terapii par oraz systemowej terapii rodzin oraz programu terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w formule rozszerzonej, tj. grupy terapeutycznej dla sprawców przemocy, którzy ukończyli Program Korekcyjno-Edukacyjny.
  4. Prowadzenie dyżurów „Niebieskiego Patrolu”, czyli dyżurów pełnionych wspólnie przez funkcjonariuszy policji oraz psychologów, połączonych z interwencją w miejscu zamieszkania w sytuacjach otrzymania przez policję zgłoszenia dotyczącego podejrzenia występowania przemocy w rodzinie.

Osiągnięte rezultaty

  1. Zwiększenie wiedzy o zjawisku przemocy w gdyńskich rodzinach wśród osób zawodowo zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, członków społeczności lokalnej i wszystkich osób zainteresowanych tematyką przemocy w rodzinie.
  2. Zwiększenie umiejętności osób zawodowo zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w zakresie wypracowywania i wykorzystywania narzędzi systematyzujących długofalowe działania, które niwelują negatywne skutki psychologiczne u osób uwikłanych w przemoc.
  3. Zwiększenie dostępności do psychoterapii indywidualnej oraz terapii systemowej dla osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
  4. Wzrost skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
  5. Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób doświadczających przemocy, dzieci lub innych świadków zdarzenia w sytuacjach interwencyjnych, w szczególności w sytuacji tzw. gorącej przemocy.

Uczestnicy

Osoby doznające przemocy lub zagrożone jej wystąpieniem, osoby stosujące przemoc, świadkowie występowania przemocy w rodzinie, a także pracownicy instytucji pomocowych z terenu Gdyni, w tym członkowie gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, którzy w swojej pracy stykają się z osobami zagrożonymi przemocą w rodzinie lub osobami doświadczającymi przemocy; w projekcie udział wzięło ogółem 256 osób.

Okres realizacji

czerwiec 2016 – grudzień 2016

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2016.

Budżet

92.739,88 zł, w tym 41.093,88 zł w ramach dofinansowania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close