Realizator

Projekt realizowany w partnerstwie 6 instytucji i organizacji: Comparative Research Network EV z Berlina (koordynator projektu), MOPS Gdynia, Jugend Und Familie z Berlina, Laboratorio Per Le Politiche Sociali – Labos z Rzymu, Senatsverwaltung Für Bildung, Caritas Der Erzdiozese z Wiednia, People S Voice Media LBG z Wielkiej Brytanii.

Główny cel

Wypracowanie i przetestowanie metod edukacyjnych dla organizacji wsparcia grup wyłączonych społecznie przy wykorzystaniu współczesnych technologii cyfrowych pozwalających na zwiększenie poziomu krytycznego myślenia i obalanie stereotypów w społecznościach lokalnych. W Gdyni obszarami zainteresowania są zdrowie psychiczne i wychodzenie z bezdomności.

Kluczowe działania

  1. Organizacja sześciu spotkań planistycznych oraz wewnętrznych warsztatów strategicznych w każdym z miast partnerskich w zakresie wypracowania i przetestowania ścieżek edukacyjnych.
  2. Przeprowadzenie analizy desk research w obszarze dobrych praktyk stosowanych w edukacji społecznej i wykorzystujących współczesne technologie cyfrowe.
  3. Zaadaptowanie i przetestowanie najlepszych praktyk na poziomie działań każdej instytucji partnerskiej, a następnie ich upowszechnienie za pośrednictwem ogólnodostępnego, cyfrowego repozytorium, dedykowanej strony internetowej i innych wydarzeń promocyjnych (konferencji, warsztatów) organizowanych w każdym z miast partnerskich.

Planowane rezultaty

  1. Wypracowanie ramowego planu (ścieżki edukacyjnej) określającego sposoby wykorzystania współczesnych technologii cyfrowych w obszarze edukacji obywatelskiej i wsparcia społecznego różnych grup odbiorców, wraz z wypracowaniem sześciu szczegółowych planów/ścieżek edukacyjnych dla zgłoszonych, specyficznych potrzeb instytucji/organizacji partnerskich.
  2. Opracowanie i upowszechnienie cyfrowego repozytorium oraz raportu zawierających zbiór narzędzi i metod edukacyjnych, wykorzystujących współczesne technologie cyfrowe na rzecz grup wyłączonych społecznie.
  3. Uruchomienie strony internetowej, stanowiącej platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz wsparcia informacyjnego dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką wsparcia społecznego i edukacyjnego.
  4. Rozwijanie współpracy pomiędzy partnerami zagranicznymi, w tym wymiana doświadczeń i innowacji w stosowanych rozwiązaniach w edukacji i wsparciu społecznym.

Uczestnicy

W realizacji projektu uczestniczą edukatorzy społeczni, wolontariusze oraz pracownicy podmiotów (instytucji/organizacji) działających w obszarze wsparcia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Pośrednimi odbiorcami projektu są grupy wyłączone społecznie oraz ujęciu w szerszym – wszystkie osoby zainteresowane problematyką edukacji i integracji społecznej grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji

wrzesień 2019 – luty 2022

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Budżet

259.532,00 euro.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close