Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

Liderem partnerstwa było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a partnerami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę realizacji projektu – 6 największych polskich organizacji zajmujących się tematyką bezdomności (członkowie FEANTSA), tj.: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Główny, Sieć Barka, Caritas Kielce, Stowarzyszenie Monar oraz Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Warszawy. Przedstawiciele MOPS Gdynia byli zaangażowani w realizację projektu w roli eksperckiej.

Główny cel

Podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie  i wdrożenie standardów usług skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności).

Kluczowe działania

 1. Skatalogowanie istniejących doświadczeń, form pomocy oraz programów na rzecz osób bezdomnych w obszarach: profilaktyki i edukacji, zdrowia, rynku pracy czy mieszkalnictwa socjalnego; zebranie, uspójnienie i analiza jakościowa istniejących i realizowanych w Polsce modeli, metod i standardów w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności dokonana w wyniku prac analityczno-diagnostycznych grup eksperckich oraz dedykowanego zespołu badawczego (tzw. faza diagnozy).
 2. Opracowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB) w wyniku prac eksperckich oraz zorganizowanych badań społecznych, wizyt studyjnych i debat tematycznych (tzw. faza modelu).
 3. Zrealizowanie kampanii edukacyjno-szkoleniowych, w tym wybranie 32 partnerstw lokalnych do wdrażania elementów GSWB (tzw. faza edukacyjno-­informacyjna).
 4. Wdrożenie Gminnych Standardów Wychodzenia z Bezdomności ­‐ Lokalnych Strategii Rozwiązywania Problemu Bezdomności w wybranych wcześniej partnerstwach lokalnych (tzw. faza pilotażu).
 5. Przygotowanie rekomendacji systemowych i prawnych do zmian legislacyjnych w ramach polityki społecznej w obszarze bezdomności (tzw. faza rekomendacji).
 6. Przekazanie gminom w Polsce kompleksowej wiedzy na temat Gminnych Standardów Wychodzenia z Bezdomności poprzez zorganizowanie konferencji regionalnych, ogólnopolskich seminariów i debaty tematycznych, a także cyklu szkoleń w zakresie streetworkingu dla przyszłych streetworkerów oraz osób zarządzającym sektorem publicznym i pozarządowym (tzw. faza upowszechniania i promocji).

Osiągnięte rezultaty

 1. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, czyli pakietu modelowych, wystandaryzowanych usług kierowanych do osób bezdomnych, następnie wdrażanych lokalnie w partnerstwach gminnych.
 2. Stworzenie spójnego systemu polityki społecznej ukierunkowanego na rozwiązywanie i łagodzenie skutków problemu bezdomności i zagrożenia bezdomnością.
 3. Konsolidacja środowiska i podmiotów działających w obszarze bezdomności oraz wypracowanie i wdrożenie modelu partnerstwa.
 4. Zebranie, uspójnienie i stworzenie ogólnopolskich modeli, metod i standardów w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.
 5. Wypracowanie i wdrożenie lokalnych strategii rozwiązywania problemu bezdomności oraz stworzenie partnerstw lokalnych w ramach pilotażu.
 6. Wprowadzenie do systemu polityki społecznej modelów diagnozowania i „mierzenia” bezdomności.
 7. Stworzenie rekomendacji zmian systemowych w obszarze problematyki bezdomności.
 8. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych i efektywnych metod zwalczania bezdomności podmiotów działających w obszarze bezdomności.
 9. Zmiana świadomości społecznej w temacie bezdomności oraz zmiana w społeczeństwie wizerunku osób bezdomnych oraz kierowanej do tych osób pomocy.

Uczestnicy

W projekcie udział wzięli zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i sektora publicznego; w pracach zespołów eksperckich uczestniczyło dwóch pracowników MOPS Gdynia.

Okres realizacji

styczeń 2010 – grudzień 2013

Źródło finansowania

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet

Zaangażowanie MOPS Gdynia w realizację projektu – bezkosztowe.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close