Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

Fundacja Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy w partnerstwie z Gminą Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych i MOPS Gdynia – reprezentanci MOPS zaangażowani byli w realizację projektu w charakterze eksperckim).

Główny cel

Inkubacja innowacyjnych pomysłów w obszarze włączenia społecznego tak, aby miały możliwie największy potencjał do upowszechnienia.

Kluczowe działania

  1. Funkcjonowanie w dwóch lokalizacjach (tzn. Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Marzycielach i Rzemieślnikach – Domu Innowacji Społecznych w Warszawie) inkubatorów pomysłów (inkubatorów innowacji społecznych), w którym rozwijane i testowane będą oddolne pomysły zgłaszane w otwartych naborach.
  2. Zapewnienie wsparcia (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu) przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być przetestowane w mikroskali (ok. 100 pomysłów wyłonionych w ramach 2 cykli inkubacyjnych), a następnie przyznanie wsparcia grantowego dla 52 pomysłów na przeprowadzenie testowania w wybranej lokalizacji, w tym upowszechnienie na szerszą skalę 10 najlepszych pomysłów, z największym potencjałem do dalszego wdrażania.
  3. Upowszechnianie tematyki innowacyjnego podejścia do wyzwań społecznych, poprzez organizację:
    1. tzw. innowacyjnych szybkowarów i mikserów, czyli spotkań wprowadzających w temat poszczególnych naborów do inkubatora, które mogą pomóc budować zespoły projektowe wokół konkretnych, zdiagnozowanych potrzeb osób zależnych;
    2. otwartych seminariów, spotkań sieciujących, webinariów, poświęconych różnym aspektom innowacji społecznych oraz spotkań sieciujących dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem innowacji – zarówno od strony autorów pomysłów, jak i podmiotów, które mogłyby je wdrażać.

Osiągnięte rezultaty

  1. Zrekrutowanie w otwartym, ogólnopolskim naborze nowatorskich w skali kraju pomysłów na usługi, produkty, rozwiązania w obszarze włączenia społecznego oraz wsparcie w dopracowaniu i rozwinięciu tych pomysłów, a następnie przetestowanie – dzięki przyznanemu grantowi – pomysłów o największym potencjale.
  2. Upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki, tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej.

Uczestnicy

Przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne oraz inne podmioty zainteresowane tematem włączenia społecznego (np. parafie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), mające pomysły na innowacyjne rozwiązania w temacie szeroko rozumianego włączenia społecznego, obejmującego m. in. integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych, zwalczanie ubóstwa, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych czy zdrowotnych.

Okres realizacji

marzec 2020 – grudzień 2023.

Źródło finansowania

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Budżet

5.199.682,40 zł.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close