Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

Fundacja Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy w partnerstwie z Gminą Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych i MOPS Gdynia), Miastem Stołecznym Warszawy oraz Ecorys Polska Sp. z o.o.

Główny cel

Wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowanych rozwiązań dotyczących opieki – zarówno w odniesieniu do osób zależnych (ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek), jak i ich opiekunów.

Kluczowe działania

  1. Funkcjonowanie w dwóch lokalizacjach (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji Społecznych w Warszawie) inkubatorów pomysłów (inkubatorów innowacji społecznych), w których testowano modele i sposoby inkubacji innowacji opartych o lokalną, sieciową współpracę międzysektorową.
  2. Upowszechnianie tematyki innowacyjnego podejścia do wyzwań społecznych, poprzez organizację: tzw. innowacyjnych szybkowarów, czyli spotkań wprowadzających w temat poszczególnych naborów do inkubatora, które mogą pomóc budować zespoły projektowe wokół konkretnych, zdiagnozowanych potrzeb osób zależnych; otwartych seminariów poświęconych różnym aspektom innowacji społecznych oraz spotkań sieciujących dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem innowacji – zarówno od strony autorów pomysłów, jak i podmiotów, które mogłyby je wdrażać; tzw. innowacyjnych mikserów, czyli spotkań w kilku miastach (poza Warszawą i Gdynią) dla osób zainteresowanych pracą nad poszukiwaniem nowych rozwiązań dla problemów społecznych, służących budowaniu lokalnych środowisk przyjaznych innowacjom.

Osiągnięte rezultaty

  1. W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzymało ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu).
  2. Grant na przetestowanie innowacji w wybranym środowisku otrzymały 33 projekty, w tym 18 z nich, z największym potencjałem do dalszego wdrażania, zostało upowszechnionych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.

Uczestnicy

Przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne mające pomysły na innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki nad osobami zależnymi lub wsparcia dla opiekunów.

Okres realizacji

lipiec 2016 – czerwiec 2019

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Budżet

2.919.855,06 zł, w tym 2.821.397,11 zł  w ramach dofinansowania.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close