Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

MOPS Gdynia w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalistycznych.

Główny cel

Podniesienie jakości gdyńskiego systemu wsparcia osób uwikłanych w przemoc poprzez rozwiązywanie lub zaspakajanie zidentyfikowanych, lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, głównie w obszarze problematyki zdrowia psychicznego oraz sieciowania współpracy z przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty.

Kluczowe działania

  1. Przeprowadzenie drugiej edycji badania desk research obejmującego pogłębioną analizę 589 procedur Niebieskie Karty, wszczętych w Gdyni w latach 2016 – 2017.
  2. Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych dla przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni oraz dodatkowych warsztatów o charakterze superwizyjnym i szkoleń z zakresu pracy z osobą po doświadczeniu traumatycznym dla pracowników instytucji pomocowych z terenu Gdyni, czyli osób, które w swojej pracy stykają się z osobami zagrożonymi przemocą w rodzinie.
  3. Prowadzenie działań reintegracyjnych w postaci psychoterapii indywidualnej, indywidualnych konsultacji psychiatrycznych oraz grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla osób/rodzin uwikłanych w przemoc z powodu chorób psychicznych i objawów psychopatologicznych osób podejrzanych o stosowanie przemocy.

Osiągnięte rezultaty

  1. Zwiększenie wiedzy o zjawisku przemocy w gdyńskich rodzinach, wśród osób zawodowo zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, członków społeczności lokalnej i wszystkich osób zainteresowanych tematyką przemocy w rodzinie.
  2. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań multiprofesjonalnych, podejmowanych przez osoby zawodowo zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rzecz osób lub rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą.
  3. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego oraz zjawiska wtórnej traumatyzacji wśród osób zawodowo zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  4. Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości osób doświadczających lub zagrożonych przemocą w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie z powodu choroby psychicznej lub zaburzenia psychicznego sprawcy.
  5. Zwiększenie dostępności do indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Uczestnicy

Osoby doznające przemocy lub zagrożone jej wystąpieniem, osoby stosujące przemoc z grup o specyficznych potrzebach psychofizycznych (doświadczenie kryzysu psychicznego, choroby psychicznej, objawów psychopatologicznych) oraz rodziny tych osób, a także pracownicy instytucji pomocowych z terenu Gdyni, w tym członkowie gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciele ochrony zdrowia i oświaty spoza ZI. W projekcie udział wzięło ogółem 359 osób.

Okres realizacji

maj 2018 – grudzień 2018

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018.

Budżet

88.365,72 zł, w tym 52.384,72 zł w ramach dofinansowania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close