Przejdź do głównej zawartości strony
Zdjęcie: pomorskie-dzieciom-logotypy
Logotypy projektu "Pomorskie dzieciom"//materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Realizator

Gmina Miasta Gdyni, reprezentowana przez dziewięciu grantobiorców: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Gdyni, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w Gdyni, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 1, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 2, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 4, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 5, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego nr 6.

Główny cel

Zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzież przebywający w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczający pieczę zastępczą), jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

Kluczowe działania

 1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego i psychiatrycznego dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w formule niestacjonarnej dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Zapewnienie wsparcia wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii w formie bonów edukacyjnych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
 4. Zapewnienie dzieciom przebywającym w instytucjonalnej pieczy zastępczej korepetycji i wsparcia w nauce.
 5. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego realizowanego w formule wyjazdowej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 6. Zapewnienie rehabilitacji wychowankom z niepełnosprawnościami z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w formie wyjazdów rehabilitacyjnych i zajęć indywidualnych.
 7. Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19, sprzęt niezbędny do nauki zdalnej i realizowania pozostałych aktywności edukacyjno-rozwojowych w formule nie gabinetowej, jak również w sprzęt wspomagający rozwój psychoruchowy wychowanków.
 8. Zapewnienie superwizji grupowej dla zespołów wychowawczych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, jak również dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 9. Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z wypalenia zawodowego dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Doposażenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do świadczenia pracy w formule zdalnej i nie gabinetowej.
 11. Refundacja kosztów związanych z czasowym zapewnieniem miejsc kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu pandemii COVID-19.
 12. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.

Osiągnięte rezultaty

 1. Zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 zarówno w wymiarze indywidualnym (poprawy funkcjonowania psychofizycznego i społecznego wychowanków pieczy zastępczej), jak i instytucjonalnym (rozwijania usług społecznych i zwiększenia potencjału wsparcia specjalistycznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych formach pieczy zastępczej).
 2. Poprawa dobrostanu psychofizycznego wychowanków pieczy zastępczej, w tym zwiększenie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie z kryzysami psychicznymi.
 3. Zwiększenie dostępności do wsparcia psychiatrycznego.
 4. Wzrost indywidualnych kompetencji zawodowych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
 5. Zmniejszenie deficytów edukacyjnych wychowanków pieczy zastępczej.
 6. Podniesienie umiejętności i celowości działań wspierających rozwój dzieci realizowanych
  przez osoby sprawujące bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 7. Zminimalizowanie deficytów w rozwoju fizycznym i psychoruchowym wychowanków pieczy zastępczej spowodowanych wstrzymaniem świadczeń rehabilitacyjnych w okresie obowiązujących obostrzeń pandemicznych.
 8. Zwiększenie efektywności i możliwości realizowania nauki i innych aktywności edukacyjno-rozwojowych w formule zdalnej przez wychowanków pieczy zastępczej.
 9. Zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem i poprawa bezpieczeństwa sanitarnego placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 10. Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego i wtórnej traumatyzacji wśród pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołów wychowawczych i kadry POW.
 11. Wzrost indywidualnych kompetencji zawodowych specjalistów Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz zawodowych rodziców zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka.
 12. Zwiększenie efektywności i możliwości realizowania pracy w formule zdalnej i nie gabinetowej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
 13. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz niezbędnej opieki i wychowania w czasie trwania kwarantanny spowodowanej ogniskiem zakażenia koronawirusem.
 14. Zrekompensowanie zwiększonego nakładu pracy w czasie pandemii COVID-19 dla osób sprawujących opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 15. Projekt objęty jest wymogiem trwałości (szczegóły w informacjach dodatkowych).

Uczestnicy

Ogółem 267 uczestników, w tym 143 wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Gdyni oraz 124 osoby sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka.

Okres realizacji

styczeń 2021 – czerwiec 2023

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budżet

860.483,95 zł, w tym 812.679,29 zł ze środków europejskich oraz 47.804,66 zł ze środków budżetu państwa.

Dodatkowe informacje

Zdjęcie: Plakat projektu Pomorskie dzieciom
Plakat projektu "Pomorskie dzieciom"//materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close