Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

MOPS w Gdyni (koordynator realizacji zadania) we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomości i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.

Główny cel

Zapewnienie wsparcia mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnością, obejmującego usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych.

Kluczowe działania

  1. Zakup łącznie 10 lokali (mieszkań), w tym 7 na rynku pierwotnym i 3 na rynku wtórnym, ich adaptacja i wyposażenie na mieszkania chronione, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
  2. Adaptacja i wyposażenie 3 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
  3. Wdrożenie nowej substancji mieszkań chronionych do gdyńskiego modelu organizacyjnego pomocy społecznej, w tym: dobór osób do zamieszkania w mieszkaniach chronionych; opracowanie map zasobów terytoriów, na których zlokalizowane będą mieszkania chronione; opracowanie kompleksowych planów wsparcia osób zasiedlających mieszkania chronione; uruchomienie systemu monitorowania efektywności wsparcia mieszkań chronionych w odniesieniu do kierowanych do nich osób.

Osiągnięte rezultaty

  1. Uruchomienie 13 mieszkań chronionych zapewniających łącznie 45 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Utrzymanie oraz rozwijanie samodzielności mieszkańców na poziomie ich psychofizycznych możliwości, z uwzględnieniem elementów włączenia społecznego tych osób.
  3. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami dalszego funkcjonowania w środowisku domowym, a nie instytucjonalnym.
  4. Wzmocnienie i rozwój mieszkalnictwa chronionego w Gdyni.

Uczestnicy

Niepełnosprawni gdynianie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome – w szczególności starsze.

Okres realizacji

czerwiec 2018 – grudzień 2018

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Za życiem” – umowa z Wojewodą Pomorskim.

Budżet

5.707.082,85 zł, w tym 2.911.000,00 zł w ramach dofinansowania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close