Przejdź do głównej zawartości strony
Zdjęcie: Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej //materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Realizator

MOPS Gdynia w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni.

Główny cel

Podniesienie jakości gdyńskiego systemu wsparcia osób uwikłanych w przemoc poprzez rozwiązywanie lub zaspakajanie zidentyfikowanych, lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umocnienie wypracowanego systemu wsparcia osób uwikłanych w problem przemocy na terenie miasta Gdyni.

Kluczowe działania

 1. Przeprowadzenie czwartej edycji badania desk research obejmującego pogłębioną analizę 1160 procedur Niebieskie Karty, wszczętych w Gdyni w latach 2018 – 2021.
 2. Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych dla przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni oraz zespołowych superwizji merytorycznych i szkolenia specjalistycznego dla pracowników gdyńskich instytucji działających w obszarze pomocy osobom uwikłanym w przemoc.
 3. Prowadzenie działań reintegracyjnych w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz trzech dedykowanych grup (wsparcia, samopomocowej i warsztatowej) dla osób uwikłanych w problem przemocy.

Osiągnięte rezultaty

 1. Zwiększenie wiedzy o zjawisku przemocy w gdyńskich rodzinach, wśród osób zawodowo zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, członków społeczności lokalnej i wszystkich osób zainteresowanych tematyką przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań multiprofesjonalnych, podejmowanych przez osoby zawodowo zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rzecz osób lub rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą.
 3. Wzmocnienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w obszarze pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.
 4. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego oraz zjawiska wtórnej traumatyzacji wśród osób zawodowo zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 5. Zwiększenie dostępności do indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
 6. Poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób doświadczających przemocy w rodzinie.
 7. Zwiększenie efektywności procesu wychodzenia z mechanizmów przemocowych wśród kobiet z doświadczeniem problemu przemocy w rodzinie.
 8. Zmniejszenie ryzyka ponownego wystąpienia przemocy w rodzinach mężczyzn stosujących zachowania przemocowe.

Uczestnicy

Osoby doznające przemocy lub zagrożone jej wystąpieniem, osoby stosujące przemoc oraz rodziny tych osób, a także pracownicy instytucji pomocowych z terenu Gdyni, w tym członkowie gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciele ochrony zdrowia i oświaty spoza ZI. W działaniach projektowych wzięło udział łącznie 248 osób.

Okres realizacji

maj 2022 – grudzień 2022.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022.

Budżet

87.405,80 zł, w tym 67.530,00 zł w ramach dofinansowania.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close