Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

MOPS Gdynia.

Główny cel

Zwiększenie społecznie akceptowalnej aktywności życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kluczowe działania

  1. Zapewnienie zindywidualizowanego i zintensyfikowanego wsparcia asystenta rodziny lub osoby usamodzielnianej, pracownika socjalnego, doradcy osoby niepełnosprawnej lub koordynatora PAL w ramach tzw. paneli projektowych – każdy z nich dedykowany był innej grupie odbiorców: nieprzerwanie od pierwszego roku (edycja I) była nim asystentura rodzin; w kolejnym (2009) roku projekt wzbogacono o panel asystentury osób usamodzielnianych oraz Program Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców ulic Zamenhofa i Opata Hackiego; rok 2010 (edycja III) to – prócz kontynuacji realizowanych już paneli – rozszerzenie projektu o panel wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz Program Aktywności Lokalnej dedykowany profilaktyce bezdomności; od 2011 roku do końca (edycje IV-V), projekt realizowano w panelach: asystentury rodzin, asystentury osób usamodzielnianych, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz Programu Aktywności Lokalnej na rzecz młodzieży gimnazjalnej; dodatkowo, wprowadzono obok asysty tzw. pogłębioną pracę socjalną; uczestnicy mogli kontynuować udział w projekcie – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz panelu – nawet do trzech lat.
  2. Zapewnienie dostępu do indywidualnie animowanych działań o charakterze aktywizującym w sferze społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej (tzw. instrumentów aktywnej integracji) – na przestrzeni sześciu lat realizacji projektu było ich ponad 80.

Osiągnięte rezultaty

  1. Wprowadzenie systemowych zmian w sposobie funkcjonowania gdyńskiego ośrodka pomocy społecznej poprzez wprowadzenie funkcji asystenta rodziny – na kilka lat przed wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oraz wypracowanie i wdrożenie modelu trójpodziału pracy socjalnej, czyli trzech poziomów pracy socjalnej, w którym asystentura wpisała się w najwyższy poziom trójpodziału, przybierając miano intensywnej pracy socjalnej (pozostałe dwa poziomy to pogłębiona i regularna praca socjalna).
  2. Zwiększenie efektywności pracy socjalnej, skutkującej m.in. zwiększeniem liczby usamodzielnionych osób i rodzin oraz znaczącym spadkiem liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
  3. Wprowadzenie nowej jakości wsparcia osób z niepełnosprawnościami, czyli modelu doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami.
  4. Uruchomienie po zakończeniu realizacji projektu, w ramach utrwalania jego rezultatów, dwóch nowych jednostek organizacyjnych MOPS Gdynia (do dziś funkcjonujących), tj.: Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną oraz Zespołu ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy

Przez sześć lat i pięć zrealizowanych edycji (ostatnia edycja dwuletnia) w projekcie udział wzięło ogółem 1.326 mieszkańców Gdyni.

Okres realizacji

maj 2008 – grudzień 2013

Źródło finansowania

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet

Łączny budżet projektu wyniósł 15.707.281,20 zł, w tym 13.952.247,93 zł w ramach dofinansowania.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close