Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

Projekt realizowany przez MOPS Gdynia w partnerstwie ze słowacką organizacją MVO Proxima.

Główny cel

Rozwój i praktykowanie idei samouczącej się instytucji w zakresie wsparcia i edukacji osób zagrożonych marginalizacją.

Kluczowe działania

  1. Organizacja działań przygotowawczych do job shadowing (nabywanie praktyki poprzez towarzyszenie w pracy) w tym: spotkań związanych z tematyką wyjazdu (prezentacja organizacji przyjmujących i ich obszarów działalności, warsztatów nt. metod i narzędzi wykorzystywanych w gdyńskim systemie wsparcia), przygotowanie pedagogiczne (m.in. w formie warsztatów z komunikacji i myślenia wizualnego mające na celu wyposażenie uczestników w podstawowe metody i narzędzia pozwalające na jak najbardziej skuteczne wykorzystanie i upowszechnienie zdobytej wiedzy), przygotowanie kulturowe i językowe
  2. Organizacja trzech „słowackich szlaków edukacyjnych”, czyli jednotygodniowych praktyk zagranicznych (job shadowing) na Słowacji
  3. Upowszechnienie zdobytej w trakcie mobilności wiedzy oraz doświadczeń, a także rezultatów projektu poprzez przygotowanie kompendium wiedzy z opisem dobrych praktyk, organizację spotkań po każdej mobilności dla pracowników MOPS i konferencji podsumowującej

Osiągnięte rezultaty

  1. Wzmocnienie procesu praktykowania idei samouczącej się instytucji oraz gdyńskiej koalicji podmiotów i sieci współpracy zaangażowanych w problematykę edukacji osób zagrożonych marginalizacją.
  2. Poznanie przykładów działań, dobrych praktyk i innowacji społecznych w środowisku międzynarodowym z zakresu edukacji nieformalnej i uczenia się pozaformalnego pozwalające na lepsze ich wykorzystywanie w bieżącej pracy MOPS Gdynia i poprawę jakości pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
  3. Rozwój i usystematyzowanie procesów wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie pracy socjalnej.
  4. Wzrost poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie włączania społecznego oraz integracji społecznej odbiorców usług społecznych.
  5. Podniesienie prestiżu zawodowego pracownika socjalnego jako edukatora.

Uczestnicy

Docelowo 21 pracowników MOPS Gdynia, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z kluczowych obszarów: problemy mieszkaniowe, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, usamodzielnienia, integracja ze środowiskiem lokalnym, asystentura, integralność rodzin.

Okres realizacji

grudzień 2019 – listopad 2021

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Budżet

33.826,00 euro, w tym 26.502,00 euro w ramach dofinansowania.

Dodatkowe informacje

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close