Przejdź do głównej zawartości strony

Realizator

Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacją Gospodarczą i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. MOPS Gdynia wspierał realizację projektu na etapie stałej i regularnej rekrutacji uczestników.

Główny cel

Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gdyni dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym poprzez aktywną pomoc w powrocie na rynek pracy.

Kluczowe działania

Zapewnienie specjalistycznego wsparcia w ramach czterech ścieżek:

  1. Społeczno-zawodowej – obejmującej m.in. indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne.
  2. Centrum Integracji Społecznej – ścieżka powrotu na rynek pracy, warsztaty zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne.
  3. Specjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością – m.in. doradztwo socjalne i poradnictwo.
  4. Animacji i włączenia społecznego – m.in. rekrutacja, wybór ścieżki reintegracji zawodowej, działania na rzecz wzmocnienia wolontariatu jako narzędzia aktywizacji zawodowej i formy przeciwdziałania ekskluzji społecznej, cykl warsztatów tematycznych dedykowanych uczestnikom projektu i ich otoczeniu.

Osiągnięte rezultaty

  1. Wzrost zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie rozpoczęcia, zdobycia lub utrzymania zatrudnienia.
  2. Wypracowanie i wzmocnienie kompetencji społecznych i osobistych.

Uczestnicy

Mieszkańcy Gdyni, spełniający co najmniej jedno z trzech kryteriów formalnych: osoba zarejestrowana w PUP, osoba korzystająca ze wsparcia MOPS lub osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kryteria opisano szczegółowo na stronie projektu).

Okres realizacji

grudzień 2016 – listopad 2023

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budżet

9.224.411,46 zł, w tym 7.840.749,74 zł  w ramach dofinansowania.

Informacje dodatkowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close