Przejdź do głównej zawartości strony

Szkoły policealne i szkoły wyższe

dla osób ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, które chcą kontynuować lub kontynuują edukację z perspektywą znalezienia odpowiedniego zatrudnienia.

Prawo jazdy i dostosowanie samochodu

dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu i słuchu

Sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, szkolenie z obsługi, naprawa

dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu oraz obu kończyn górnych

Wózek o napędzie elektrycznym, napęd elektryczny do wózka ręcznego, skuter inwalidzki, naprawa

dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu.

Protezy wysokiej jakości, naprawa

dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Dziecko w żłobku i przedszkolu

dla osób aktywnych zawodowo, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są opiekunem prawnym dziecka

Bariery architektoniczne

dla osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową, którym występujące w miejscu zamieszkania przeszkody konstrukcyjne i użytkowe znacząco ograniczają lub uniemożliwiają poruszanie się. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup i montaż: pochylni, rampy, podjazdu/szyn najazdowych dla wózka inwalidzkiego, platformy przyschodowej, krzesełka schodowego, podnośnika/windy, schodołazu oraz dostosowanie pomieszczeń: wyrównanie poziomu posadzki, podłogi antypoślizgowe, likwidacja progów, poszerzenie otworów drzwiowych, likwidacja wanny, adaptacja przestrzeni prysznicowej, montaż podwyższonego wc, itp.

Bariery techniczne

dla osób, które z powodu niepełnosprawności napotykają na bariery utrudniające funkcjonowanie przy wykonywaniu czynności w życiu codziennym wynikające z niedostosowania przedmiotów i urządzeń. Dofinansowania m.in. do: podnośnika jezdnego, wannowego sufitowego, siedziska wannowego, nakładki na wc, uchwytów ściennych, itp.

Bariery w komunikowaniu się

dla osób, które z powodu niepełnosprawności mają trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem – sprzęt i odpowiednie oprogramowanie m.in: czytaki, powiększalniki, sygnalizacja świetlna, zestawy komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie i oprzyrządowanie służące komunikacji

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

dla osób, które z powodu niepełnosprawności i posiadanych schorzeń wymagają odpowiedniego zaopatrzenia m.in. w: pieluchomajtki, cewniki, aparaty słuchowe, ortezy, balkoniki, wózki inwalidzkie, peruki oraz inne przedmioty wymienione w załączniku do aktualnego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Sprzęt rehabilitacyjny

dla osób, które z uwagi na posiadane schorzenia otrzymały wskazania lekarskie do konieczności prowadzenia rehabilitacji ruchowej w domu przy użyciu m.in.: rowerka stacjonarnego, rotoru kończyn górnych/dolnych, piłek, mat i ławeczek rehabilitacyjnych, zestawów sensorycznych, itp. oraz dla osób długotrwale leżących, które potrzebują łóżka rehabilitacyjnego.

Turnusy rehabilitacyjne

dla osób, które z powodu niepełnosprawności potrzebują wsparcia w zakresie kształtowania i podtrzymywania umiejętności społecznych. Turnus trwa 14 dni. Jego głównym celem jest pobudzanie uczestników do aktywności, budowanie samodzielności i poczucia sprawczości. W trakcie turnusu mogą być prowadzone zabiegi rehabilitacyjne – adekwatne do schorzeń uczestników

Dopłata do zmiany mieszkania na mieszkanie bez barier architektonicznych – „Dostępne mieszkanie”

wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, które chcą zmienić mieszkanie na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wynajem mieszkania lub domu przez okres 36 miesięcy – „Mieszkanie dla absolwenta”

dla absolwentów z niepełnosprawnościami lub osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, którzy chcą wynająć mieszkanie i poszukują pracy lub już ją znaleźli.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close