Przejdź do głównej zawartości strony
Zdjęcie: Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej //materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Realizator

MOPS Gdynia.

Główny cel

Zapewnienie wsparcia społecznego na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem śmierci samobójczej i prób samobójczych oraz zainicjowanie i wdrożenie kompleksowego wsparcia dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi doświadczających problemów suicydologicznych na terenie Gdyni.

Kluczowe działania

 1. Opracowanie i przeprowadzenie w gdyńskich szkołach kompleksowego programu obejmującego szkolenia dla nauczycieli, spotkania superwizyjne dla pedagogów realizujących profilaktykę zachowań samobójczych, spotkania psychoedukacyjne z rodzicami oraz warsztaty dla młodzieży uczącej się.
 2. Prowadzenie grupy samopomocowej i grupy wsparcia dla osób i rodzin z problemem suicydologicznym oraz osób z doświadczeniem depresji.
 3. Prowadzenie asysty rodzinnej w formie wsparcia środowiskowego oraz stałych dyżurów telefonicznych służących zorganizowaniu w trybie pilnym adekwatnej pomocy zarówno dla rodzin, w których bliska osoba popełniła samobójstwo, jak i dla służb wezwanych w sytuacji zgłoszenia samobójstwa.
 4. Zapewnienie wsparcia specjalistycznego (interwencyjnego, krótko- i długoterminowego) dla osób w kryzysie psychicznym, szczególnie w kryzysie suicydalnym i ich rodzin, w tym m.in. lekarza psychiatry dla osób dorosłych i specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa interwenta, psychoterapeuty rodzinnego, psychotraumatologa i osoby duchownej.
 5. Wydanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz zorganizowanie konferencji miejskiej dla profesjonalistów oraz beneficjentów programu.

Osiągnięte rezultaty

 1. Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie psychicznym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły i której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.
 2. Wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie psychicznym.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży doświadczającej kryzysów psychicznych, w szczególności kryzysów suicydalnych oraz zwiększenie poziomu motywacji wśród młodzieży, ich rodziców i nauczycieli do poszukiwania profesjonalnego wsparcia.
 4. Wzmocnienie i rozpowszechnienie idei wsparcia opartej na samopomocy dla osób i rodzin, których bliscy popełnili samobójstwo lub podjęli próbę samobójczą.
 5. Zwiększenie wiedzy na temat doświadczenia kryzysu, traumy, procesu żałoby i zdrowienia po doświadczeniu samobójstwa w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysu psychicznego.
 6. Zwiększenie dostępu do szybkiej, kompleksowej i adekwatnej pomocy w sytuacji doświadczenia kryzysu psychicznego, jak również indywidualnej asysty mającej na celu przywrócenie stabilności i samodzielności osób/rodzin poprzez wsparcie i towarzyszenie w momentach traumatycznych i organizowanie w zależności od potrzeb dostępu do wsparcia wysokospecjalistycznego.
 7. Wzrost kompetencji zawodowych w obszarze pracy z rodziną dotkniętą kryzysem suicydalnym oraz przygotowanie grup zawodowych do profesjonalnego podejmowania działań profilaktycznych i interwencyjnych.
 8. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego oraz zjawiska wtórnej traumatyzacji wśród asystentów rodzin świadczących wsparcie na rzecz osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych, w tym kryzysów samobójczych.
 9. Zwiększenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w zakresie rozpoznawania symptomów kryzysu i profilaktyki presuicydalnej.
 10. Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości nt. problematyki kryzysu psychicznego, w tym samobójczego oraz nt. dostępnych dla gdynian form i miejscach wsparcia w tym zakresie.

Uczestnicy

Uczniowie gdyńskich szkół oraz ich rodzice i nauczyciele, osoby i rodziny z doświadczeniem kryzysu psychicznego, szczególnie suicydalnego i depresji, profesjonaliści i osoby zawodowo zaangażowane w problematykę samobójstw lub mogące zetknąć się z problemem samobójstwa lub próby samobójczej (w szczególności policjanci, prokuratorzy, kuratorzy pracownicy sektora edukacji, pracownicy sektora pomocy społecznej, pracownicy służb medycznych), a także mieszkańcy Gdyni i ogół społeczności lokalnej.

Okres realizacji

marzec 2021 r. – grudzień 2021 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021.

Budżet

101.360,00 zł, w tym 80.900,00 zł w ramach dofinansowania.

Dodatkowe informacje

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close
МИ З ВАМИ

Jesteśmy z Wami МИ З ВАМИ

Close